Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to ručně, automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, a likvidace.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, pokud je vyžadován, dáváte společnosti DDS TOUR s.r.o. pro účely marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas se vždy vztahuje ke konkrétní akci či činnosti na webu a můžete ho kdykoliv odvolat. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. Identifikace správce

a)  DDS TOUR s.r.o. se sídlem Josefská 425/25, 602 00 BRNO IČ: 47912618 (dále jen „správce“).
b)  Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování DDS TOUR s.r.o., Vídeňská 538/91, 639 00 Brno, adresa elektronické pošty info@ddsbrno.cz, telefon: +420 542 215 662.
c)  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údjaů

 • Objednávkový formlulář

V objednávkovém formuláři uvádíte svoje osobní údaje, které slouží pro vyřízení objednávky na stránkách www.chaty-chalupy-dds.cz. Ve formuláři zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, adresa, adresa pro fakturaci a to za účelem nezbytnosti pro splnění smlouvy. Doba zpracování těchto údajů je 10 let.

Emailový kontakt u uskutečněných objednávek se dále používá k přímému marketingu. A to na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Kdykoliv se ale můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Doba zpracování těchto údajů je 10 let.

 • Poptávkový formulář

V poptávkovém formuláři v detailu jednotlivých objektů na webu www.chaty-chalupy-dds.cz uvádíte svoje osobní údaje, které slouží ke komunikaci za účelem uzavření smlouvy. Na základě vyplnění formuláře zpracováváme následující údaje Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt a to za účelem jednání o uzavření smlouvy. Doba zpracování těchto údajů je 10 let v případě uskutečnění rezervace nebo jeden měsíc v případě, kdy se rezervace neuskuteční.

 • Sběr emailů pro direkt marketing

V rámci webové prezentace www.chaty-chalupy-dds.cz můžete na několika místech webu udělit souhlas k zasílání přímého marketingu na Váš email. V tomto případě se sbírá osobní údaj emailový kontakt a zpracovává se na základě uděleného souhlasu. Právním základem zpracování je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“). Souhlas můžete kdykoli jednoduše zrušit odhlášením přímo v zaslané zprávě. K administraci rozesílání emailů se používá služba smartemailing – www.smartemailing.cz. Doba zpracování těchto údajů je 10 let.

 • Kontaktní formulář

V kontaktním formuláři v detailu jednotlivých objektů na webu www.chaty-chalupy-dds.cz uvádíte svoje osobní údaje, které slouží ke komunikaci za účelem uzavření smlouvy. Na základě vyplnění formuláře zpracováváme následující údaje Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, a to za účelem jednání o uzavření smlouvy. Doba zpracování těchto údajů je 1 rok.

 • Dotazy k objektu

Ve formuláři, který slouží k dotazům k jednotlivým objektům na webu www.chaty-chalupy-dds.cz uvádíte svoje osobní údaje, které slouží ke komunikaci za účelem uzavření smlouvy. Na základě vyplnění formuláře zpracováváme následující údaje Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní kontakt, a to za účelem jednání o uzavření smlouvy. Doba zpracování těchto údajů je 1 rok. Zveřejněné komentáře jsou po jednom roce anonimizovány.

 • Registrace uživatele

Při registraci na webu www.chaty-chalupy-dds.cz (https://www.chaty-chalupy-dds.cz/login/registrace/) uvádíte přihlašovací jméno a email. Přihlášení na webu slouží u klientů k možnosti ukládání oblíbených objektů a náhledu na již realizovanou rezervaci a změně hesla. Protože uvedené funkce slouží, ke komfortnějšímu výběru objektů a k předávání informací o smlouvě je právním důvodem zpracování jednání k uzavření smlouvy a jednání k naplnění smluvního vztahu s klientem. Doba zpracování těchto údajů je 10 let.

U majitelů objektů slouží registrace k rychlejší a snadnější komunikaci mezi společností a majitelem objektu. Zde se údaje zpracovávají za účelem jednání, které vede k naplnění smluvního vztahu mezi subjekty.

 • Doporučení objektu

V doporučení objektu v detailu jednotlivých objektů na webu chaty-chalupy-dds.cz jsou zadávány údaje email a email osoby, které objekt doporučujete. U této funkčnosti zadané údaje nijak nezpracováváme, neukládáme. Údaje jsou po odeslání doporučujícího emailu smazány.

 • Vedení účetnictví

Za účelem vedení účetnictví jsou zpracovávány údaje z objednávkového formuláře a případné klientem následně zaslané fakturační údaje. Právním titulem ke zpracování těchto údajů je plnění právních povinností v rozsahu vedení účetnictví. Doba zpracování těchto údajů je 10 let.

3. Další příjemci osobních údajů

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává DDS TOUR s.r.o. jako správce. To znamená, že společnost stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

 • Poskytovatelé cloudových a hostingových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy.
 • Poskytovatelé SMS, e-mailových a dalších komunikačních nástrojů v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s Vámi.
 • Majitelé objektů, ve kterých jsou uskutečňovány pobyty.
 • Účetní a daňoví poradci.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:

Na emailu info@ddstour.cz.  

Přímý marketing – email: Souhlas můžete zrušit přímo v patičce zaslaného emailu.

Zodpovězení dotazu Subjektu údajů

Souhlas můžete zrušit žádostí na emailové adrese info@ddstour.cz

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě že Vás žádáme o udělení Souhlasu nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování.

Vaším právem je také právo na výmaz osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány,

 • vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení)
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz, existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů,
 • naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, Naše společnost Vás bude informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

5. Použití cookies na webu

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich partnerů a další údaje které nám slouží k vyhodnocování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť díky tomu vám můžeme nabídnout lepší služby. Definici cookies naleznete např. Na tomto odkaze: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Souhlas s použitím vyjadřujete nastavením svého prohlížeče. Podroné info zde: https://www.uoou.cz/cookies-a-nbsp-gdpr/d-29966

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Nelze však zaručit plnohodnotnou funkčnost webu.

Používání cookies můžete na svém prohlížeči nastavit.  Jak?

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.

Služby Google Adwords, Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.

Služby Seznam sklik.cz provozovamné Seznam.cz, a.s., IČO: 261 68 685, se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00 v souladu se Zásadami ochrany soukromí na https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

Službu Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou  v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.

Služby Adform, Adform A/S, Wildersgade 10B, sal. 1 DK 1408 Copenhagen K, Denmark, Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Adform A/S, v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/ privacy-policy-opt-out/ Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně.

Poslední aktualizace: 24.5.2018

 

Akceptované poukázky a asociace