Dárkové poukazy - dovolená na chatě v ČR

 

Obchodní podmínky pro uplatnění dárkového poukazu

  1. Při objednávce pobytu (telefonicky, e-mailem) z nabídky DDS TOUR s.r.o. vždy uveďte číslo dárkového poukazu a celkovou hodnotu, která bude hrazena prostřednictvím dárkového poukazu. Při objednávce na webových stránkách se tyto údaje uvádějí do pole „poznámky“.
  2. Na základě objednávky bude zákazníkovi zaslána „Smlouva o poskytnutí služby“ (poštou nebo e-mailem). Vyplníte a podepíšete „Smlouvu o poskytnutí služby“. Jejím potvrzením ze strany DDS TOUR s.r.o. vzniká vztah mezi držitelem poukazu jako zákazníkem a DDS TOUR s.r.o. Pro obě strany tímto platí Všeobecné podmínky DDS TOUR s.r.o.
  3. Podepsanou „Smlouvu o poskytnutí služeb“ společně s dárkovým poukazem doručte na adresu naší společnosti. Hodnota dárkového poukazu Vám bude odečtena z celkové ceny objednaného pobytu. Na úhradu ceny pobytu lze uplatnit libovolný počet dárkových poukazů.
  4. V případě zrušení pobytu ze strany držitele poukazu se stornopoplatky účtují standardně dle Všeobecných podmínek DDS TOUR s.r.o.

Objednat dárkový poukaz

 

Ukázka vzhledu dárkového poukazu:

Dárkový poukaz na pobyty na chatách a chalupách od DDS TOUR s.r.o.

 

Akceptované poukázky a asociace