Nabídka pro majitele objektů

Spolupráce s cestovní agenturou DDS TOUR pro pronajímatele rekreačních objektů

Vážení pronajímatelé,

děkujeme za Váš zájem o spolupráci s cestovní agenturou DDS. V následujících bodech jsou shrnuty podmínky spolupráce s DDS TOUR a předpoklady, které musí splňovat rekreační objekt.

V případě, že se rozhodnete nás oslovit, můžete tak učinit pomocí vyplněného kontaktního formuláře nebo přes bezplatnou zákaznickou linku 800 101 127.

Mám zájem o spolupráci - Vyplnit kontaktní formulář

 

Kdo je cestovní agentura DDS TOUR

Cestovní agentura DDS TOUR se od roku 1993 specializuje na pronájem chat, chalup a apartmánů v České a Slovenské republice. Od svého vzniku spolupracuje DDS TOUR se zahraničními cestovními kancelářemi z Německa a Nizozemí, které mají ve svých zemích na cestovním trhu nemalý podíl. Od roku 1998 nabízí DDS TOUR současně pobyty na chatách a chalupách také tuzemským klientům. Prioritou prezentace se v posledních letech staly naše internetové stránky www.chaty-chalupy-dds.cz, kde najdete naši kompletní nabídku. Naše webové stránky přináší vysoký uživatelský komfort nejen klientům, ale slouží i pronajímatelům (aktuální přehled rezervací, možnost blokování termínů, které pronajímatel nehodlá obsazovat apod.). DDS TOUR zároveň spolupracuje s provizními prodejci v tuzemsku i zahraničí.

Požadavky na standard rekreačního objektu

DDS TOUR má zájem zejména o spolupráci s majiteli chat, chalup, apartmánů a penzionů, které se nacházejí v turisticky přitažlivých oblastech. Rekreační objekty musí splňovat tyto základní požadavky:

Samostatný objekt pro hosty (chata, chalupa, apartmán). V případě pronajímání apartmánů se vyžaduje samostatný vchod nebo samostatná obytná jednotka, kterou společně s hosty neobývá pronajímatel nebo jiní hosté.
Kuchyně nebo kuchyňský kout s vybavením pro vaření a stolování počtu hostů, který lze v objektu ubytovat.
Koupelna s teplou a studenou vodou (elektrický nebo plynový ohřev vody), splachovací WC.
Pokoje vybavené lůžky, možností k posezení, nábytkem k uložení šatů a osobních věcí odpovídajícího počtu hostů. Lůžka jsou opatřena polštáři a přikrývkami.

Pro pronájem v zimním období se upřednostňuje vytápění objektu elektrickými nebo plynovými kamny. V případě vytápění tuhými palivy doporučujeme možnost alespoň elektrického nebo plynového lokálního přitápění.
Možný dojezd osobním automobilem k rekreačnímu objektu nebo do jeho blízkosti

Typy spolupráce

S DDS TOUR můžete uzavřít 3 základní typy spolupráce při pronájmu Vašeho rekreačního objektu. Smlouva může být uzavřena na letní, zimní sezónu nebo i celoročně. Váš objekt je možno nabízet jen českým klientům, na Vaše přání pak lze objekt nabízet kombinovaně tuzemským i zahraničním klientům (dle typu smlouvy). Spolupráce (prezentace) s DDS TOUR je bezplatná, neúčtujeme si žádné poplatky za zveřejnění na internetových prezentacích ani u našich zahraničních partnerů.

1) vázaná (exkluzivní spolupráce)

DDS TOUR má právo obsazovat rekreační objekt hosty bez nutnosti odsouhlasení s pronajímatelem, pokud DDS TOUR pobyt hosta ohlásí nejpozději 21 dní před začátkem pobytu. Rezervace v kratším předstihu musí být s pronajímatelem odsouhlasena. Pronajímatel může blokovat rekreační objekt pro sebe nebo vlastní klienty ve lhůtě delší než 21 dnů předem po odsouhlasení s DDS TOUR. Počet blokovaných týdnů pro pronajímatele je limitován na cca 2 až 3 týdny v zimní sezóně nebo v letní sezóně. DDS TOUR může takový objekt prezentovat nejen na webových stránkách DDS TOUR, ale i u zahraničních cestovních kanceláří, čímž se zvyšuje pravděpodobnost vytížení nabízeného objektu. DDS TOUR těmto objektům věnuje větší péči. Tyto objekty jsou klientům přednostně nabízeny, jsou zařazovány do akčních nabídek a ve výpisu v katalogu se často objevují na předních pozicích.

2) paralelní obsazování

DDS TOUR má právo obsazovat rekreační objekt hosty bez nutnosti odsouhlasení s pronajímatelem, pokud DDS TOUR pobyt hosta ohlásí nejpozději 7 dní před začátkem pobytu. Rezervace v kratším předstihu musí být s pronajímatelem odsouhlasena. Pronajímatel může blokovat rekreační objekt pro sebe nebo vlastní klienty zcela libovolně. Počet blokovaných týdnů pro pronajímatele tedy není limitován. DDS TOUR může takový objekt prezentovat nejen na webových stránkách DDS TOUR, ale i u zahraničních cestovních kanceláří, čímž se zvyšuje pravděpodobnost vytížení nabízeného objektu. Tyto objekty jsou také často klientům přednostně nabízeny.

3) na dotaz

DDS TOUR má právo obsazovat rekreační objekt hosty až po odsouhlasení pronajímatele. Pronajímatel si může rekreační objekt obsazovat zcela libovolně sám. Pronajímatel DDS TOUR pouze pravidelně aktualizuje obsazenost. DDS TOUR může takový objekt prezentovat pouze na webových stránkách DDS TOUR. Tyto objekty nejsou obvykle klientům přednostně nabízeny.

Spolupráce s DDS TOUR pro Vás bude zajímavá v těchto případech:

  • začínáte a nemáte žádné zkušenosti s pronájmem objektu
  • nespolupracujete s jinou cestovní kanceláří nebo agenturou formou exkluzivní smlouvy
  • končíte spolupráci s jinou cestovní kanceláří nebo agenturou a hledáte jinou
  • nevytížíte objekt zcela z vlastních zdrojů
  • máte zájem spolupracovat s odborníky v oboru cestovního ruchu

Realizace pobytů

Pobyty se realizují zpravidla v týdenních turnusech od soboty do soboty. Hosté přijíždějí v sobotu mezi 16. a 19. hodinou. Pokud pronajímatel souhlasí, lze nabídnout i kratší pobyty, zejména víkendové (minimálně 2 noci). Po příjezdu pronajímatel předá hostům rekreační objekt do užívání. Host hradí na místě rekreační poplatek a poplatek za domácí zvíře (350,-Kč nebo 14,-EUR za týden). Pronajímatel objektu vybírá od hostů kauci (2000,-Kč nebo 100,-EUR), která se při řádném předání objektu při odjezdu vrací. Způsobí-li host nějaké škody na zařízení objektu, musí je uhradit na místě nebo jsou strženy ze složené kauce.

Pronajímatel obdrží nájemné ve výši dohodnuté ve Smlouvě o zajištění pronájmu, které se vyplácí za celý týden (víkend) a objekt dle dosažené obsazenosti. Cena nájemného závisí na kapacitě rekreačního objektu, úrovni vybavení, atraktivnosti polohy a pestrosti rekreačního vyžití. Cena může a nemusí zahrnovat provozní náklady (např. spotřebu el. energie, plynu, vody, otopu, povlečení a závěrečný úklid).

DDS TOUR má právo pobyt hosta bezplatně stornovat do 21. dne před nástupem, zrušení pobytu v kratší lhůtě podléhá stornopoplatkům. Úhradu nájemného hradí DDS TOUR ve dvou splátkách. Zálohu zasílá 14 dní před začátkem pobytu a doplatek pak po skončení pobytu do 14 dní po doručení dokladu o poskytnutém ubytování.

Závěrem

Věříme, že Vás možnost spolupráce s DDS TOUR zaujala. Máte-li zájem pronajímat svůj rekreační objekt prostřednictvím DDS TOUR, zaregistrujte se a poskytněte nám informace o rekreačním objektu. Základní popis objektu a okolí, případně fotografie nám můžete rovněž zaslat e-mailem nebo na poštovní adresu. Na základě Vaší odezvy dohodneme osobní návštěvu rekreačního objektu a konkrétní smluvní podmínky.

Těšíme se na spolupráci. 

Mám zájem o spolupráci - Vyplnit kontaktní formulář

Akceptované poukázky a asociace