Vyhledávání

Dotazy k objektu

Seznamte se s informací, jak budeme nakládat s osobními údaji, které zadáte do formuláře pro položení dotazu k objektu.

Společnost DDS TOUR s.r.o., se sídlem Josefská 425/25, 602 00 Brno, IČ: 47912618 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10007 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovává v případě vložení dotazu k objektu následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefoní kontakt  
  • text dotazu

Uvedené údaje zpracováváme pro účely zodpovězení Vašeho dotazu a za účelem  jednání o případném uzavření smlouvy. 

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 12 měsíců. V případě, že dotaz a odpověď admninistrátorů na dotaz obsahují informace, které mohou být užitečné i pro další zájemce o pobyt, bude dotaz k objektu zveřejněn na našem webu bez uvedení osobních údajů. Po 12 měsících budou údaje zveřejněných dotazů anonimoizovány, tedy osobní údaje budou smazány a text dotazu s odpovědí bude zachován.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují  zpracovatelé, kterými mohou být: 

  • dodavatel  webových stránek a hostingu, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,

Veškeré další informace související s ochranou osobních údajů, včetně práv subjektů údajů jsou zveřejněny na stránce -  Informace o zpracování osobních údajů.  

  • Dokument platí od: 27.7.2018

Akceptované poukázky a asociace