Vyhledávání

Poptávka

Informace o zpracování osobních údajů v případě odeslání poptávky.

Společnost DDS TOUR s.r.o., se sídlem Josefská 425/25, 602 00 Brno, IČ: 47912618 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10007 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovává v případě odeslání poptávky následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailový kontakt
  • telefonický kontakt
  • údaje o poptávaném pobytu - termín, počet osob, počet dětí, požadavek na domácí zvíře

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem jednání o uzavření smlouvy. 

Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 měsíců v případě, kdy nebude smlouva uzavřena. V případě uzavření smlouvy se zpracování osobních údajů řídí informacemi o zpracování osobních údajů.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou v případě, že nedojde k uzavření smlouvy poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými mohou být: 

  • dodavatel  webových stránek a hostingu, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,

Veškeré další informace související s ochranou osobních údajů, včetně práv subjektů údajů jsou zveřejněny na stránce -  Informace o zpracování osobních údajů.  

  • Dokument platí od: 27.7.2018

Akceptované poukázky a asociace